Denne videoen viser på en kortfattelig måte hva Fjord International og datterselskap har jobbet med og vil jobbe med framover.