Overordnet de forskjellige produktene som kan lages av EASL glass, vil disse kunne inngå i en systemarkitektur av digitale EASL baserte skilt og plakater som vil utgjøre en helt ny dimensjon innen sanntids befolkningsvarsling.  Det bør bygges opp nasjonale sentre som kooridneres innen Europa, og i Norge kan dette tenkes ligge i Hamar eller Lillehammer i tilknytning til Cyberforsvaret. Derved kan menneske- og naturskapte ulykker, angrep, sabotasje og katastrofer avverges på en helt ny og overlegen måte. 

Videoeksempel på utglidning av fjellskred

Med 20 skilt langs Ring 3 hadde ikke Breivik kommet til Utøya

kart

EASL VMS varsling før det skjer kan spare samfunnet for mange liv og milliarder kroner pr år

veiskilt