Link til hjemmeside


Tre ansatte fra AutoDisplay AS etablerte MMI Systems AS. Kamfjord fikk Telenor som medeier og utviklet Locus AS ved å fusjonere MMI med MobileDisplay. Locus ble fisjonert fra PolyDisplay ASA til Telenor Venture i 2003.